Het strategisch belang van het cash management in de onderneming hoeft geen betoog meer. Vandaag de dag zijn er oplossingen beschikbaar zodat financiële directeurs en financiële diensten kunnen zorgen voor evenwicht en ontwikkeling binnen het bedrijf in zijn geheel.

Cash management, cruciaal voor de leefbaarheid van de onderneming

Het dynamisme, de expansie en de ontwikkeling van een onderneming zijn intrinsiek verbonden aan een goed cash management. Een gebrekkig beheer van de financiële middelen kan tot veel problemen leiden met een rechtstreekse impact op de financiële en algemene prestatie van de onderneming. Vooral een gebrek aan inzicht in de kasstromen en de kasposities in een multicompany-omgeving kan voor problemen zorgen.

De leefbaarheid van elke onderneming is gesteund op een goede organisatie en structuur van de kasmiddelen teneinde:

  • De belangrijkste geldstromen te beheren en te controleren
  • De liquiditeitspositie te beheren
  • De financiële gegevens te analyseren en regelmatige controles te houden om zo de risico’s beter te kunnen inschatten
  • De uitgaven te controleren om de kosten van financiering te optimaliseren
  • De budgetten te voorzien en voor te bereiden
  • De financiële strategie en ontwikkeling van de structuur te optimaliseren

Kies voor een geïntegreerde oplossing met het oog op een doeltreffend en krachtig cash management

Op de markt van de softwarepakketten bestaan er tal van oplossingen voor cash management en -optimalisatie. Op basis van de identificatie van de behoeften op het vlak van cash management kunnen de ondernemingen de meest gepaste software kiezen. De toegang tot een geïntegreerde oplossing staat bovenaan op de lijst van behoeften gemeld door ondernemingen.

Met een geïntegreerde oplossing kan inderdaad het percentage manueel werk worden beperkt door bijvoorbeeld heringave in Excel te vermijden. Tegelijk kunnen relevante previsies worden gemaakt op basis van verschillende bepalende factoren waaronder het budget van de onderneming, de recurrente kasstromen, bestellingen en lopende projecten, openstaande facturen, te ontvangen en op te stellen facturen, btw, historieken, betalingsbeleid en -gedrag van de verschillende actoren (klanten, leveranciers, de onderneming zelf, …).

De analyse van de financiële background van een onderneming is van primordiaal belang om voorzieningen te maken maar ook om risico’s vooraf in te schatten en te beheersen. Men kan ook vergelijkingen maken en de wekelijkse, maandelijkse, semestriële en jaarlijkse evoluties van de stromen opvolgen om hieruit besluiten te trekken en best practices op te stellen die het gehele ecosysteem van de onderneming ten goede zullen komen.

Op basis van een goed begrip van de noden en verwachtingen op het vlak van cash management werd Synchro Financials ontwikkeld: het helpt ondernemingen bij de strategische aanpak van het financieel beheer en van hun kasmiddelen. Dankzij de automatische projecties beschikken ondernemingen over geavanceerde ondersteuning om hun financiële plannen op te stellen. De integratie met de Business Intelligence module vergemakkelijkt verder de rapportering en de controle en alertheid in het kader, zeker in het geval van een multicompany-omgeving.

Deze geïntegreerde oplossing zorgt voor een optimaal gebruiksgemak. Zo kan men bijvoorbeeld een geresumeerd of gedetailleerd overzicht krijgen van de previsionele of werkelijke kasstromen en kan men de uitgaande betalingen afstemmen met de geplande betalingen. Dit zijn slechts enkele van de functionaliteiten die een betere aanpak van het cash management garanderen.

Indien u meer wil weten over deze geïntegreerde oplossing voor financieel en cash management, kunt u een afspraak maken op:: http://www.ileofinancials.com/

Kortom :

Het cash management is een centraal thema waarover moet worden nagedacht en waarvoor een geschikte strategie nodig is om de leefbaarheid en de rendabiliteit van de financiële activiteit van de onderneming te verzekeren

De controle en de analyse van de gedragingen en de trends op het vlak van de kasmiddelen maken het mogelijk om pertinente en constructieve voorzieningen te treffen

De keuze voor een geïntegreerde beheeroplossing leidt tot optimalisering op alle vlakken